Politica de Returnare

1. Introducere

  Documentul acesta (publicat în format electronic la adresa: https://gb.ro/, împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă cea ce vom denumi generic "Termeni și condiții" sau "Termenii", adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Vânzător și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.

  2. Cine suntem noi?

  Mai jos găsești și datele noastre de identificare:

  Denumire

  GADGET BIGBOYS S.R.L.

  Sediul social:

  Judetul Bucuresti, sectorul 1, Strada BERCA nr.5 - Strada Zeletin nr. 1

  Număr registrul comerțului:

  J40/16585/24.09.2021

  Cod unic identificare:

  44961028

  Telefon:

  0756 024 024

  E-mail:

  info@gb.ro

   

  Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand "GB.ro" - în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de "Organizația", "Vânzătorul", "Compania", "GB.ro". Suntem o companie care oferă produse prin intermediul site-ului https://gb.ro/ precum și prin toate profilele/paginile de media asociate acestui brand, inclusiv, dar fără a se limita la Facebook: în curând, Instagram: https://www.instagram.com/wwwgbro/?hl=en, iar la toate vom face referire la "Platforma").

  Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acesti Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele sau să îți prestez serviciile pe care ni le soliciti, inclusiv să răspundem la eventuale solicitări pe care le-ai putea avea.

  3. Cine ești tu?

  Tu ești o persoană care ajungi pe Platforma în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

  4. Definiții. Scop

  (1) Pentru că deja sunt foarte multe detalii și informații de care trebuie să ținem cont, am decis să definim anumiți termeni pe care îi vom folosi în mod curent, pentru a facilita parcurgerea documentului. Acesti termeni îi regăsiți mai jos:

  (2) Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

  "Vânzătorul" înseamnă GADGET BIGBOYS S.R.L., o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea 1.1

  "Produse" înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Platformei.

  "Client" înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă prin intermediul unei persoane fizice în numele acesteia.

  "Comandă" înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzătorul prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță.

  "Cont" înseamnă secțiunea din Platforma accesibilă Clientului prin intermediul utilizării, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Platforma (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.).

  "Contract" înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător și Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platforma, prin lansarea unei Comenzi de către Client și acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor și produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

  "Perioada de returnare" înseamnă perioada de 14 (paisprezece) zile calendaristice, așa cum este stipulată de legislația în vigoare aplicabilă drepturilor consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță cu profesioniștii (sau orice altă perioadă care poate deveni obligatorie conform legislației relevante din România), înauntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Produsele Vânzătorului. Procedura de returnare și modul în care aceasta este valabilă și se aplică este descrisă în prezentul document.

  "Platforma" înseamnă site-urile web deținute sau folosite de Vânzător, inclusiv pagini și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul https://gb.ro/. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora. În cazul în care există și o Aplicație, Platforma va include, acolo unde aplicabil, și această componentă.

  "Specificații" înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platforma.

  "Tranzacție" înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziționării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

  1. Dreptul de retragere al Clientului

  Atunci când cumperi un Produs online de la noi, ai dreptul să îl dai înapoi în 14 zile, fără să ne zici de ce vrei să faci asta.

  (1) Dacă eşti persoană fizică, ai dreptul de a denunţa unilateral Contractul pentru anumite Produse, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice ("perioada de retragere"), fără a fi nevoit să justifici decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri în afară de cele stabilite de lege.

  (2) Perioada de retragere expiră în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la:

  (a) dată încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;

  (b) ziua în care Clientul sau un tert, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Produselor, sau:

  (i) în cazul în care Clientul face o singură Comandă pentru Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un tert, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs;

  (ii) în cazul livrării unui Produs care constă în mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau un tert, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;

  (iii) în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul sau un tert, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Produs.

  (3) Pentru exercitarea dreptului de retragere, trebuie să ne informezi cu privire la decizia ta de retragere din Contract. În acest scop, este necesar să trimiți solicitarea de retur la adresa de e-mail din secțiunea „Contact" din Platforma (info@gb.ro) sau să ne apelezi telefonic la numărul disponibil pe site, în care să menționezi:

  • Nume şi prenume
  • Numărul de telefon la care poți fi contactat pentru mai multe detalii (doar dacă este cazul)
  • Număr de comandă
  • Produsele comandate

  (4) Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune capăt obligațiilor Clientului și Vânzătorului, după caz:

  (a) de a executa Contractul;

  (b) de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă.

  (5) Cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmanează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de aceasta să recepționeze Produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat Vânzătorului decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise de Client Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 (paisprezece) zile calendaristice.

  (6) Cliențul suportă doar costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepția cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri și informează despre asta Cliențul.

  (7) Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cliențului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care este informat în legătură cu decizia Cliențului de a se retrage din Contract.

  (8) Rambursarea sumelor se efectuează folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Clienț pentru Tranzacția inițială, Cliențul neputând opta pentru o altă modalitate de rambursare, cu excepția cazului în care Vânzătorul îi pune la dispoziție în mod expres această posibilitate.

  (9) Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Cliențul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.

  (10) Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepționării Produselor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Cliențului conform căreia acesta a trimis Produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  (11) Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul:

  (a) contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă execuția a început cu acordul prealabil expres al Cliențului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după execuția completă a Contractului de către Vânzător;

  (b) furnizării de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Clienț sau personalizate în mod clar;

  (c) furnizării de Produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;

  (d) furnizării de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Clienț;

  (e) furnizării de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, insepărabile amestecate cu alte elemente;

  (f) contractelor în legătură cu care Cliențul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Clienț sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru execuția lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

  (g) Produselor/Serviciilor pentru care nu este posibilă returnarea produselor conform legislației în vigoare (ie. bilete la evenimente, produse alimentare, produse cosmetice, licențe digitale etc.).

  6. Garanții

  Pe scurt: Produsele noastre beneficiază de garanțiile oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (exemplu: în cazul serviciilor sau al Produselor specifice), vom indica în dreptul Produselor garanțiile existente sau în politică noastră generală privind gestionarea comenzilor.

  6.1 Garantia Produselor fizice

  (1) Toate Produsele fizice comercializate de către noi beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Vânzător.

  Garanția se oferă în baza facturii și este valabilă 24 luni pentru persoanele fizice și 12 luni pentru persoanele juridice. Garanția intră în vigoare de la momentul în care Clientul a primit produsul și, în cazul în care Clientul face o singură Comandă pentru Produse multiple care vor fi livrate separat, garanția intră în vigoare de la data la care clientul a primit fiecare produs în parte.

  (2) În conformitate cu legislația în vigoare, dacă este aplicabil, Produsele beneficiază de o garanție de conformitate potrivit Legii OUG 140/ 2021. Dacă în prezentarea Produsului este precizat un termen extins de garanție, atunci se va aplica termenul mai lung.

  (3) Răspunderea noastră, în conformitate cu Legea OUG 140/ 2021, va putea fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, care se calculează de la Livrarea Produsului, pentru Produsele cu o durată medie de utilizare de cel puțin 2 ani.

  (4) Garanția presupune următoarele stadii: (a) înlocuirea Produselor și (b) rambursarea valorii pentru produsele neconforme.

  (5) Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.

  1. Modalitatea de returnare

  Dacă produsul comandat prezintă defect din fabricație sau te-ai răzgândit și nu mai dorești produsul, atunci este necesar să ne trimiți un email la adresa info@gb.ro sau să ne suni telefonic la numărul disponibil pe site. Trimitem curierul la tine să ridice produsul, gratuit, și ți-l înapoiem tot prin curier, gratuit. În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, nu te putem găsi la adresa indicată în Comandă acceptată, Produsele vor fi returnate la depozit, tu urmând să suporți costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.

  Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

  • fără costuri;

  • într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;

  • fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

  În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.

  Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, consumatorul a fost informat in mod explicit ca o anumita caracteristica a bunurilor nu corespunde cerintelor obiective de conformitate prevazute de art. 6 alin (1) OUG 140/2021, iar consumatorul a acceptat in mod expres acest lucru la momentul incheierii contractului de vanzare.

  Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

  În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare în ansamblul său, în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

  • consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;

  • vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;

  • vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

  Condiții de garanție 

  • În cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările care mențin conformitate bunurilor, ce sunt furnizate de către vânzător, vânzătorul nu va răspunde pentru conformitatea cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante. 

  • Instrucțiunile de utilizare și instalare trebuie citite și respectate obligatoriu înainte de instalarea și folosirea produsului. 

  • Nu se vor aplica măsuri de conformitate în situația în care produsele au fost folosite în alt regim decât destinația lor, dacă au fost utilizați detergenți ori substanțe chimice necorespunzătoare. 

  Procedura de urmat în vederea accesării garanției

  • Clientul trebuie să contacteze echipa GB.ro la adresa de email info@gb.ro, în care să menționeze datele legate de produs sau să atașeze factura primită la achiziționarea produsului.

  • Clientul mai poate contacta echipa GB.ro la numărul de telefon afișat pe site, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-18:00, excepție făcând Sărbătorile Legale.

  • Echipa GB.ro va răspunde în termen de 48h de la solicitarea transmisă pe email urmând să stabilească împreună cu clientul metoda de punere în aplicare a garanției.

   

  Ai întrebări?

  Ne poți trimite un mesaj folosind formularul de mai jos.